Legislație

  • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole.
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 vizează standardele de comercializare a uleiului de măsline. Acest regulament prevede, în special, norme privind ambalarea și etichetarea uleiului de măsline (cerințe obligatorii și opționale).
  • Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei definește caracteristicile specifice care se aplică fiecărei categorii. Verificarea respectării acestor caracteristici se face prin metode specifice de analiză. Acest regulament definește, de asemenea, cerințele în materie de control pe care trebuie să le aplice autoritățile naționale competente.
Meniu